Інформаційні технології


 • Використання інтерактивних дистанційних методів навчання у закладах вищої освіти Бортун К.О.

 • Дистанційна освіта у вищій школі Ахтирський В.М.

 • Дистанційне навчання в закладах вищої освіти в період пандемії COVID-19 Притиченко Т., Тер-Карапетянц Ю.

 • Діджитал-маркетинг підприємств під час пандемічної кризи Миронов Ю.Б., Микита В.А., Сватюк О.Р.

 • Удосконалення стратегії та діджиталізації менеджменту банків Миронов Ю.Б., Сватюк О.Р., Жеребило І.В.

 • Проблеми дистанційного навчання у закладі вищої освіти Кремпова Л.О.

 • Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах Колесник Г.В., Зубехіна Т.В.

 • Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі Миронова М.І., Миронов Ю.Б.

 • Особливості використання вебінарів у дистанційній освіті Миронов Ю.Б., Сватюк О.Р., Миронова М.І.

 • Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

 • Оцінювання ефективності дистанційного навчання Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

 • Критерії та особливості вибору системи дистанційної освіти Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

 • Провайдинг інформаційного забезпечення в інноваційній діяльності організації Королишин Т.В., Миронов Ю.Б.

 • Інформаційні технології в фінансовому менеджменті Питель Р.

 • Інформаційна складова управління розвитком підприємств залізничного транспорту Калінчик С.