Використання інтерактивних дистанційних методів навчання у закладах вищої освіти

Використання інтерактивних дистанційних методів навчання у закладах вищої освіти

Опубліковано 25.10.2022 р. у розділі Інформаційні технології, Менеджмент в освіті

Опубліковано у: Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: матеріали IV Міжнар наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 жовтня 2022 р.). К.: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. 360 с. С.175-176.

Складна задача підвищення ефективності процесу навчання ніколи не втрачала своєї актуальності. Адже діджиталізація охопила всі сфери суспільного життя України. Саме тому сьогодні спостерігаємо зміни системи оцінювання знань, системи навчання загалом. Ці зміни вимагають від викладача знання нових підходів до процесу викладання, розширення своєї педагогічної майстерності під час дистанційного навчання.

Маємо констатувати поширення та розмаїття інтерактивних дистанційних методів навчання, які є цілеспрямованими та контролюють інтенсивну самостійну робота студентів, яку можна проводити в зручному для здобувачів та викладача місці, за узгодженим наперед розкладом.

Спробуємо охарактеризувати ті види методів, які, на нашу думку, є найцікавішими та найефективнішими для вивчення навчального матеріалу.

  • Використання Інтернет-мемів на заняттях. Інтернет-мем є ефективним і креативним доповненням до заняття кожного сучасного педагога. Проте варто пам’ятати, що цей метод навчання має відтворювати прочитане/почуте/вивчене з відповідним акцентом на певній інформації. Водночас має містити реакцію на ситуацію, яка створює своєрідний мовний контент, зрозумілий певній групі.
  • Каліграма - графічна загадка, яка стимулює образне мислення, розвиває спостережливість, сприяє поглибленому прочитанню художнього тексту, наприклад, «Слова про похід Ігорів», формуванню креативного мислення студентів.
  • Кросенс - асоціативна головоломка нового покоління. Це стандартне поле з дев’яти квадратів, у які розміщено певні зображення - асоціації. Використання цього методу є прекрасною вправою для розвитку логічного та творчого мислення [1]. Радимо використовувати її для засвоєння та застосування нових знань, формування умінь і навичок, а також у вигляді творчої самостійної роботи, наприклад, з теми «І. Франко «Захар Беркут»».
  • Використання інтелект-карт. Подану інтелект-карту можна використати як опорний конспект на занятті «Літопис «Повість минулих літ»». Цей метод допомагає студентам актуалізувати знання з теми, закцентувати увагу на образній характеристиці героїв, архітектоніці твору, а також зробити підготовку до ДПА та ЗНО цікавішою та комфортнішою.
  • Хмара слів (хмара тегів, або зважений список) - це візуальне відтворення списку слів, категорій, позначок чи ярликів на єдиному спільному зображенні [2]. Використання хмари слів створює умови для ініціативи студентів, підвищує їхню мотивацію, спонукає до активного та поглибленого вивчення, наприклад, афоризмів Т. Шевченка, його творчості.
  • Фейсбук-сторінка та інстаграм-сторінка письменника/літературного героя допоможе урізноманітнити навчальний процес. Тому сторінка письменника допоможе поглибити знання щодо його творчого доробку автора, ліричного образу героя. Робота з таким методом розвиває світогляд, асоціативне мислення, поглиблює та заохочує до активного вивчення української літератури та культури.

Маємо зазначити, що дистанційне навчання є повсякденним і всеосяжним простором освіти для сучасної молоді України, важливим елементом якісного та доступного навчання. Вона є важливим оздобленням очної форми навчання, прагне зробити його якісним у сучасних умовах. Є розширенням власних можливостей щодо набуття додаткових компетенцій та «soft skills».

Саме тому інтерактивні дистанційні методи є важливим ресурсом для групової і самостійної робіт студентів, що забезпечує безперервний зворотній зв’язок між ними та викладачем, що збільшує ефективність вивчення та засвоєння навчального матеріалу здобувачами, створює умови для студентської ініціативи, підвищують їхню мотивацію в навчанні, спонукає до самостійного пошуку та дискусії за допомогою сучасних онлайн-інструментів.

Список використаних джерел

1. Метод кросенса як елемент едьютейнмента. Використання на уроках української мови та літератури. URL: https://osvitaua.com/2018/10/66312/.
2. Інтернет-ресурси для створення хмар слів власноруч. URL: https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch.

Інформація для цитування: Бортун К.О. Використання інтерактивних дистанційних методів навчання у закладах вищої освіти // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2022/10/bortun.html


Коментувати не дозволено.