Послідовність підшивання документів кваліфікаційної роботи

 1. титульний лист
 2. скерування в ДЕК (можна отримати на кафедрі перед захистом у секретаря ДЕК)
 3. завдання і календарний план
 4. відгук наукового керівника
 5. зовнішня рецензія
 6. довідка з підприємства, на матеріалах якого виконувалась робота
 7. замовлення підприємства на написання даної теми та акт впровадження від підприємства (якщо робота виконувалася на замовлення) (бланк замовлення, бланк акту)
 8. анотація на українській та іноземній мовах
 9. зміст роботи
 10. вступ
 11. текст роботи
 12. додатки