Фединець Наталія Іванівна

Фединець Наталія ІванівнаКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Закінчила Львівську комерційну академію у 2006 р. за спец. "Економічна кібернетика"

Захистила кандидатську дисертацію у травні 2010 р.

Тема дисертації: Програмоване ситуаційне управління торговельними підприємствами

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

Наукові статті

 • Фединець Н.І. Особливості системи ситуаційного управління персоналом // Вісник ЛКА. Серія економічна, випуск 26: Збірник наукових праць. – Львів: Видавництво ЛКА, 2007.
 • Фединець Н.І. Сутність та класифікація управлінських ситуацій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. - Вип.17.3.
 • Фединець Н.І. Причини та чинники виникнення управлінських ситуацій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. - Вип.17.6.
 • Фединець Н.І. Методичні аспекти аналізу управлінських ситуацій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. - Вип.17.7.
 • Фединець Н.І. Визначення чинників макросередовища внутрішньої торгівлі в менеджменті торговельного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2008. - №3. - Т.2.
 • Фединець Н.І. Когнітивне моделювання впливу чинників середовища торговельного підприємства на управлінські ситуації // Nauka i studia, 2008.
 • Хміль Ф.І., Фединець Н.І. Диференційоване вирішення ситуацій в управлінні торговельним підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Випуск 250: В 9 т. Т IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
 • Фединець Н.І. Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011. - Випуск 12.
 • Фединець Н.І. Адаптивна модель управління підприємством у нестабільних умовах функціонування // Науковий вісник НЛТУУ. - 2011. - Випуск 12.14. - С.320-325.
 • Фединець Н.І. Управління змінами в організації // Науковий вісник НЛТУУ. - 2011. - Випуск 21.15. - С.292-298.
 • Фединець Н.І. Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011. - Випуск 13.
 • Фединець Н.І. Управління змінами в організації на основі інформаційних технологій // Вісник ХНУ. - 2012. - №3.
 • Фединець Н.І. Механізм підготовки до змін в організації // Економічний форум. - 2012. - Випуск 2.
 • Фединець Н.І. Оцінювання рівня опору змінам в організації // Науковий вісник НЛТУУ. - 2012. - Випуск 22.12. - С.385-390.
 • Фединець Н.І. Ділові ігри - активний метод навчання у підготовці фахівців з менеджменту // Науковий вісник НЛТУУ. - 2013. - Випуск 23.1. - С.365-371.
 • Фединець Н.І. Тенденції змін у роздрібній торгівлі України // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Вип.15. - С.43-51.
 • Фединець Н.І. Навики керівника при управлінні змінами в організації // Економічний форум. – 2014. - Вип.2. – С.167-172.
 • Фединець Н.І. Механізм оцінювання готовності вітчизняних організацій до змін // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. – №2. - Т.1(210). - С.28-32.
 • Фединець Н.І. Психологічні аспекти управління персоналом в умовах кризи // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2015. – Вип.47. – C.86-90.
 • Фединець Н.І. Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2016. – Вип.50. – C.182-186.