Фединець Наталія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: NataliaFedynets@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
Закінчила Львівську комерційну академію у 2006 р. за спец. "Економічна кібернетика"
Захистила кандидатську дисертацію у травні 2010 р.
Тема дисертації: Програмоване ситуаційне управління торговельними підприємствами
Автор понад 50 наукових праць.

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0001-6811-3720
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=faFmWS4AAAAJ&hl=ru

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми: "Формування сучасних систем результативного управління організаціями". Державний реєстраційний номер: 0118U000025

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

Наукові статті

 • Фединець Н.І. Особливості системи ситуаційного управління персоналом // Вісник ЛКА. Серія економічна, випуск 26: Збірник наукових праць. – Львів: Видавництво ЛКА, 2007.
 • Фединець Н.І. Сутність та класифікація управлінських ситуацій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. - Вип.17.3.
 • Фединець Н.І. Причини та чинники виникнення управлінських ситуацій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. - Вип.17.6.
 • Фединець Н.І. Методичні аспекти аналізу управлінських ситуацій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. - Вип.17.7.
 • Фединець Н.І. Визначення чинників макросередовища внутрішньої торгівлі в менеджменті торговельного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2008. - №3. - Т.2.
 • Фединець Н.І. Когнітивне моделювання впливу чинників середовища торговельного підприємства на управлінські ситуації // Nauka i studia, 2008.
 • Хміль Ф.І., Фединець Н.І. Диференційоване вирішення ситуацій в управлінні торговельним підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Випуск 250: В 9 т. Т IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
 • Фединець Н.І. Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011. - Випуск 12.
 • Фединець Н.І. Адаптивна модель управління підприємством у нестабільних умовах функціонування // Науковий вісник НЛТУУ. - 2011. - Випуск 12.14. - С.320-325.
 • Фединець Н.І. Управління змінами в організації // Науковий вісник НЛТУУ. - 2011. - Випуск 21.15. - С.292-298.
 • Фединець Н.І. Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011. - Випуск 13.
 • Фединець Н.І. Управління змінами в організації на основі інформаційних технологій // Вісник ХНУ. - 2012. - №3.
 • Фединець Н.І. Механізм підготовки до змін в організації // Економічний форум. - 2012. - Випуск 2.
 • Фединець Н.І. Оцінювання рівня опору змінам в організації // Науковий вісник НЛТУУ. - 2012. - Випуск 22.12. - С.385-390.
 • Фединець Н.І. Ділові ігри - активний метод навчання у підготовці фахівців з менеджменту // Науковий вісник НЛТУУ. - 2013. - Випуск 23.1. - С.365-371.
 • Фединець Н.І. Тенденції змін у роздрібній торгівлі України // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Вип.15. - С.43-51.
 • Фединець Н.І. Навики керівника при управлінні змінами в організації // Економічний форум. – 2014. - Вип.2. – С.167-172.
 • Фединець Н.І. Механізм оцінювання готовності вітчизняних організацій до змін // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. – №2. - Т.1(210). - С.28-32.
 • Фединець Н.І. Психологічні аспекти управління персоналом в умовах кризи // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2015. – Вип.47. – C.86-90.
 • Фединець Н.І. Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2016. – Вип.50. – C.182-186.
 • Тучковська І.І., Фединець Н.І. Основні тенденції розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг України // Вісник Львівського торговельно-економічного університету «Підприємництво і торгівлі». Випуск 20. Вид-во ЛТЕУ, 2016 р. C. 19-22.

Участь у конференціях

 • Фединець Н.І. Складові процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень у підприємствах споживчої кооперації України // Матеріали ХІ науково-практичної конференції “Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami-2015”. – Przemyśl. Nauka i studia. – C. 13-17.
 • Фединець Н.І. Елементи системи мотивації до інноваційної діяльності працівників управління соціального захисту населення // Materials of XII international research and practice conference “Areas of scientific thought-2015/2016” – С. 31-34.
 • Фединець Н.І. Складові механізму забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Achievement of high school-2016. Том 2: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Cофия. Бял ГРАД-БГ. – 2016, С. 33-37.
 • Фединець Н.І. Забезпечення планування як чинник ефективної технології менеджменту в організації // Materialy XII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2016”. Dil 2. Praha. Publishing House “Education and Science”. – С. 3-6.
 • Фединець Н.І. Ввідна послуга як інструмент залучення клієнтів вітчизняними підприємствами торгівлі // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 440 с.
 • Фединець Н.І. Ступінь готовності керівників торговельних підприємств до управління в умовах кризи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права” Том 10. – 2020. – С. 51-54
 • Фединець Н.І. Механізм оцінювання персоналу туристичного підприємства // Матеріали ХVI науково-практичної конференції “Наука: теорія і практика-2020 ”. – Przemyśl. Nauka i studia 7-12.08 – 2020. – Том 5. – С. 3-6.
 • Фединець Н.І. Забезпечення ефективності управління персоналом туристичного підприємства // Матеріали ХVI науково-практичної конференції Новости научного прогресса, 15-22 августа. София. Болгария. 2020. – Том 3. – С. 19-22.

  Автор дистанційних курсів
  Менеджмент: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=324
  Управління персоналом: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=577
  Історія менеджменту: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=920.
  Методика викладання : Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=68

 •