Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку

Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – 226 с.

У навчальному посібнику визначено місце соціології ринку серед інших соціологічних наук, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито соціологічні проблеми ринкової економіки та особливості соціології малих груп як об’єктів управління.

Навчальний посібник включає публікації наукових діячів, практиків із соціології ринку та статті з інтернет-ресурсів.

Питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, тести до кожної теми посібника дадуть змогу студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал.

Посібник буде корисним для студентів економічного напряму.

Соціологія ринку

Зміст