Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Ключі до тестів

№ теми № тестового завдання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тема 1 в а г б б а в г а б
Тема 2 а в в г б а а г б а
Тема 3 б а г в а а б в а г
Тема 4 в а а г г г б а а а
Тема 5 а в а в б а г г в а
Тема 6 г в а а а в а б б б
Тема 7 а а б г в а б а в г
Тема 8 б а а в а г б в а в
Тема 9 а б г а а а г в а б