Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Підручник. - Львів: Новий Світ-2000, 2013. - 175 с.

У підручнику наведено теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні організаційні теорії і моделі. Організація досліджена як система та як соціум. Приділено значну увагу зовнішньому та внутрішньому середовищу організації, організаційному проектуванню, організаційній культурі тощо.

Підручник повністю відповідає програмі нормативної дисципліни «Теорія організації», призначений для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям.

Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Зміст

Передмова

Тема 1. Методологічні засади теорії організації
1.1. Сутність поняття «організація»
1.2. Закони організації
1.3. Принципи організації
1.4. Етапи розвитку організації
1.5. Збереження рівноваги організації та її цілісності
Питання для самоконтролю по темі 1
Тести до теми 1

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі
2.1. Організаційні теорії
2.2. Еволюція теоретичних концепцій організації
2.3. Основні моделі організацій: органічна та механістична
2.4. Сучасна організаційна парадигма
Питання для самоконтролю по темі 2
Тести до теми 2

Тема 3. Організація як система
3.1. Формування системних уявлень
3.2. Будова систем. Атрибути зв’язку
3.3. Класифікація систем
3.4. Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій
Питання для самоконтролю по темі 3
Тести до теми 3

Тема 4. Організація як соціум
4.1. Соціальна організація і соціальна спільність
4.2. Основні види соціальних організацій
4.3. Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах
Питання для самоконтролю по темі 4
Тести до теми 4

Тема 5. Організаційний процес
5.1. Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу
5.2. Принципи управління
5.3. Оптимізація управління. Адаптивні та самоналагоджувальні системи
5.4. Методи управління
Питання для самоконтролю по темі 5
Тести до теми 5

Тема 6. Самоорганізація
6.1. Природно-наукові засади синергетики
6.2. Синергетична концепція самоорганізації
6.3. Гнучкість організації
6.4. Сталість організації
Питання для самоконтролю по темі 6
Тести до теми 6

Тема 7. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
7.1. Внутрішнє середовище організації та методи його дослідження
7.2. Зовнішнє середовище організації та методи його дослідження
7.3. Взаємозв’язок факторів внутрішнього та зовнішнього середовища
Питання для самоконтролю по темі 7
Тести до теми 7

Тема 8. Організаційне проектування
8.1. Концептуальні терміни. Сутність та етапи організаційного проектування
8.2. Методологія проектування організаційних форм управління
8.3. Технологія проектування організаційних форм управління
8.4. Оцінка ефективності організаційних форм управління
8.5. Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку організаційних утворень
Питання для самоконтролю по темі 8
Тести до теми 8

Тема 9. Культура організації
9.1. Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Моделі організаційної культури
9.2. Типологія організаційних культур
9.3. Сучасна українська організаційна культура
Питання для самоконтролю по темі 9
Тести до теми 9

Бібліографічний список
Словник термінів
Ключі до тестів

Придбати підручник можна на сайті OLX.UA