Гроші клієнта - виборчий бюлетень, яким він голосує за потрібний йому товар
Пол Семюелсон

 
Вітаємо Вас на сайті кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету!

Кафедра менеджменту Львівського торговельно-економічного університету (колишня Львівська комерційна академія) здійснює освітньо-професійну підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності 073 Менеджмент (спеціалізацій: «Менеджмент» та «Управління інноваційною діяльністю»). При кафедрі також діє аспірантура.

Кафедра менеджменту Львівського торговельно-економічного університету була створена у серпні 1992 року. Основним завданням кафедри стала організація підготовки фахівців з сучасних управлінських технологій як для системи споживчої кооперації України, так і для підприємств інших форм власності, що діють на ринку товарів та послуг. Кафедра менеджменту входить до складу Факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування http://fakultet.site/

Кафедра готує бакалаврів і магістрів на денній та заочній формах навчання. Основні навчальні дисципліни, які читаються викладачами кафедри: менеджмент, управління персоналом, діловодство, управління інноваціями, операційний менеджмент, креативний менеджмент, антикризовий менеджмент, теорія організації, управління змінами, інформаційно-комунікаційний менеджмент, інвестиційний менеджмент, самоменеджмент, менеджмент торговельного підприємства, адміністративний менеджмент, психологія управління, конфліктологія, корпоративна соціальна відповідальність, соціологія ринку, основи наукових досліджень та інші.

Випускники кафедри - успішні менеджери, підприємці, викладачі, науковці, які працюють у різних сферах бізнесу як в Україні, так і за її межами.

Отриманий диплом спец. «Менеджмент» та набуті у нас знання дозволяють працювати КЕРІВНИКОМ у будь-якій сфері!

Будемо раді Вас бачити серед студентів кафедри менеджменту!

Новини кафедри: