Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки

Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки

Монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 271 с.

На підставі теоретичного узагальнення обґрунтовано новий спосіб вирішення науково-практичного завдання зі стабілізації національної економіки за умов макроекономічної нестабільності на основі банківського рейтингування. Запропоновано класифікацію банківських рейтингів за ознакою практичного використання у банківській діяльності. Удосконалено методи розрахунку низки показників надійності банківських рейтингів. Розроблено методику формування надійних банківських рейтингів за відкритою фінансовою звітністю українських банків.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

Паперовий примірник монографії можна придбати на OLX

Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади формування банківських рейтингів
1.1. Сутність банківських рейтингів і банківського рейтингування
1.2. Класифікація банківських рейтингів
1.3. Рейтинговий процес і вимоги користувачів до банківських рейтингів
1.4. Методологічні засади формування банківських рейтингів
1.5. Теоретичні засади імплементації банківського рейтингування в механізми стабілізації національної економіки
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Вплив надійності банківського рейтингування на стабілізацію національної економіки
2.1. Показники оцінювання точності банківських рейтингів
2.2. Стабільність як критерій надійності банківських рейтингів
2.3. Вплив макроекономічної нестабільності на показники надійності банківських рейтингів
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Оцінка надійності вітчизняних та іноземних методик банківського рейтингування
3.1. Надійність вітчизняних банківських рейтингів
3.2. Надійність зарубіжних методик укладання банківських рейтингів
3.3. Оцінювання об’єктивності рейтингових оцінок провідних міжнародних рейтингових агентств
Висновки до розділу 3

Розділ 4. Формування та використання банківських рейтингів для стабілізації національної економіки
4.1. Етапи вибору показників діяльності банків для розрахунку рейтингової оцінки
4.2. Методика розрахунку рейтингової оцінки банку
4.3. Практичні аспекти імплементації банківського рейтингування у механізми стабілізації національної економіки
Висновки до розділу 4

Висновки
Список використаних джерел

Додатки
Додаток А. Рейтинги українських банків, присвоєні уповноваженими рейтинговими агентствами
Додаток Б. Показники надійності банківських рейтингів уповноважених рейтингових агентств
Додаток В. Формули для розрахунку фінансових показників банків