Колянко Оксана Володимирівна

Колянко Оксана Володимирівна

Колянко Оксана ВолодимирівнаКандидат економічних наук, доцент

Народилась в 1961 р. у м. Львові.

1979-1981 р. навчання у Львівському технікумі радянської торгівлі.

В 1981 вступила до торгово-економічного інституту на факультет «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами».

З 1989р. по 1999 р. працювала викладачем у Львівському економічному бізнес-коледжі.

В 2000р. вступила в магістратуру Львівської комерційної академії на спеціальність «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.

З 2000 р. працює в комерційній академії.

у 2007 р. захистила дисертацію, а в 2008 р. отримала вчене звання доцент кафедри менеджменту.

Викладає дисципліни: «Корпоративне управління», «Публічне адміністрування», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Вступ до фаху».

Одружена, має дорослу доньку. Любить подорожувати, кататись на лижах, малювати.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

Наукові статті

 • Колянко О.В. Про суть поняття "інвестиції" // Вісник ЛКА. - 2005. - Серія економічна, вип.17. - С.176-178.
 • Колянко О.В. Критерії та показники інвестиційних процесів в регіоні // Вісник НЛТУ. - 2006. - Вип. 16.1. – С.382-389.
 • Колянко О.В. Проблеми інвестування економіки України на сучасному етапі // Вісник ЛКА. - 2007.
 • Колянко О.В. Вдосконалення контролю за ефективністю використання інвестицій // Вісник ЛКА. - 2008.
 • Колянко О.В. Концептуальні підходи до залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в регіоні // Вісник ЛКА. - 2009.
 • Колянко О.В. Cтратегії диверсифікації діяльності підприємства: можливості та проблеми // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.
 • Колянко О.В. Принципи та етапи побудови регіональних інвестиційних моделей // Вісник ЛКА. - 2011. - Вип.38.
 • Колянко О.В. Особливості надання адміністративних послуг державними органами управління // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14.
 • Колянко О.В. Соціальна відповідальність менеджменту в системі управління організацією // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Вип.15. - С.105-107.
 • Колянко О.В. Особливості оплати праці державних службовців у сфері публічного адміністрування // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014. - Вип.16. - С.204-207.
 • Колянко О.В. Організація діяльності у сфері публічного адміністрування в Україні // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014. - Вип.17. - С.112-114.
 • Колянко О.В. Дослідження логістичного обслуговування клієнтів ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2016. – Вип.50. – C.177-181.
 • Колянко О. В. Етапи формування корпоративної культури закладів вищої освіти України / О. В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 53. – С. 71-75. – (Економічні науки).
 • Колянко О. В. Використання жорсткої “WATERFALL” та гнучкої “AGILE” моделей управління проектами / О. В. Колянко, Г. В. Озимок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 52. – С. 177-182. – (Економічні науки).
 • Колянко О. В. Трудовий розпорядок в організації як об’єкт внутрішньоорганізаційного менеджменту / Г. В. Озимок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 51. – С. 177-181. – (Економічні науки).
 • Колянко О.В. Імідж підприємства як фактор його конкурентоспроможності // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво ЛТЕУ,. – 2018. – Вип.23. – С. 93-97.
 • Колянко О.В. Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту / О. В. Колянко // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 103-107.
 • Колянко О.В. Управління комунікаційних та інформаційними каналами телекомунікаційних підприємств. Збірник наукових праць ЛТЕУ. Економічні науки. 2019, Випуск 58, с. 93-98.

Участь у конференціях

 • Yeleyko V.I. Trends and factors of social responsibility and social partnership / Yeleyko V.I., Kolyanko O.V., Kotsypej V.M. // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. – 2016. – Lipiec. – Nr. 7 (798). – S. 3-11. (Index Copernicus).
 • Колянко О.В. «Ефективність та результативність публічного управління та адміністрування» // Конференція 15-17 травня 2019 р.
 • Колянко О. В., Миронов Ю. Б. Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 березня 2020 р.) / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон : Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 415 с. – С.105-108.
 • Колянко О. В., Миронов Ю. Б. Особливості корпоративної культури в індустрії гостинності // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Харків. 2020 – 232 с.-С.51-52.
 • Колянко О.В Сутність зовнішнього середовища функціонування організації// Міжнародна науково-практична конференція Укоопспілки (м.Львів, 18-19 червня 2020 р.)
 • Колянко О. В., Озимок Г.В. Концептуальні основи товарної інноваційної політики // Міжнародна науково-практична конференція Укоопспілки (м. Львів, 18-19 червня 2020 р.)