Миронов Юрій Богданович

Миронов Юрій БогдановичКандидат економічних наук, заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

Закінчив у 2001 році Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та у 2002 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет).

Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Захистив кандидатську дисертацію на тему "Стабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування в умовах макроекономічної нестабільності" (спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством).

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

На кафедрі менеджменту Львівського торговельно-економічного університету працював з 2006 до 2016 року.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

Методичні вказівки

  • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Теорія організації: Методичні вказівки, завдання та тести до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 80 с.
  • Миронов Ю.Б., Новицька-Колодіна А.О. Методика викладання у вищій школі: Методичні вказівки, завдання та тести для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 45 с.
  • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Методичні вказівки з виконання дипломних магістерських робіт. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 80 с.
  • Миронов Ю.Б. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: Методичні вказівки, завдання та тести для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 52 с.
  • Скрипко Т.О., Миронов Ю.Б. Управління інноваціями: Завдання до практичних, семінарських занять, самостійної роботи та тести. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. – 94 с.
  • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Світовий туризм та готельне господарство. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2016. – 139 с.
  • Миронов Ю.Б., Коцупей В.М. Географія туризму: Опорний конспект лекцій, завдання до самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, тести. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 108 с.
  • Миронов Ю.Б. Основи туризму (Основи туризмознавства): Опорний конспект лекцій, завдання до самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, тести. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 103 с.
  • Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Соціологія ринку: Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 242 «Туризм». – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 64 с.
  • Мізюк Б.М., Барна М.Ю., Миронов Ю.Б. та ін. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа». – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 48 с.

Наукові статті